<<< De jeugdwet staat grotendeels hiernaast.

 

Met daarachter over McMichael-arrest e.d.

 

<<< Ook andere wetten zoals uit het

 

Burgerlijk Wetboek, uit het

 

wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering,

 

uit de Awb, enz., zijn genoemd.

<<< Daar vindt ge meer, ook over precedente uitspraken m.b.t. 'jeugdzorg'. Kijk maar.

Ook over Schriftelijke Aanwijzingen en het recht in Rv810a! (Let dus op de subhoofdstukken)

 

Overzicht:

 

Een belangrijke brief aan alle B&W’s (gemeenten): https://jeugdbescherming.jimdo.com/ maar ook https://vechtscheidingen.jimdo.com/wetenschap/briefaangemeenten/ ;

 

Belangrijke stukken zijn te vinden via https://jeugdbescherming.jimdo.com/kwaliteit/ ;

 

Aanvullende stukken op https://jeugdbescherming.jimdo.com/tips-en-andere-brieven/ ;

 

Rond wetten en precedenten: https://jeugdbescherming.jimdo.com/wetten-en-regelgeving/ ;

 

Rond wat weg van ouders doet in de psyche: https://jeugdbescherming.jimdo.com/adoptie-en-pleegzorg/ ;

 

En vanaf  https://jeugdbescherming.jimdo.com/adoptie-en-pleegzorg/relativeer-en-onderzoek/ analytische stukken over de dubieuze jeugdbescherming.

 

Meer hoofdstukken in de kantlijn.

 

Zie ook: https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/jeugdzorg .

 

Dit t.a.v. lid 3. De onafhankelijke wetenschap, zoals ook op deze site genoemd, bewijst dat de 'jeugdzorg' schadelijk is maar als een traditie aan vast gehouden wordt door de politiek, terwijl er jeugd-gezondheidszorg bestaat met hogere kwaliteitseisen.
Dit t.a.v. lid 3. De onafhankelijke wetenschap, zoals ook op deze site genoemd, bewijst dat de 'jeugdzorg' schadelijk is maar als een traditie aan vast gehouden wordt door de politiek, terwijl er jeugd-gezondheidszorg bestaat met hogere kwaliteitseisen.