Minister De Jonge misleidt (of diens ministeriële hoofdambtenaren) :

 

https://amp-nos-nl.cdn.ampproject.org/v/s/amp.nos.nl/artikel/2309548-de-jonge-vreselijke-bureaucratie-in-jeugdzorg-aanpakken.html?usqp=mq331AQFKAGwASA%3D&amp_js_v=0.1#aoh=16055066241937&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Van%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fnos.nl%2Fl%2F2309548 :

 

Op de critiek hoe slecht de jeugdzorg en -bescherming werkt, zegt minister De Jonge dat er best goede vorderingen zijn gemaakt. “Er zijn goede ontwikkelingen gaande”.

 

Daarmee zegt hij, dat waar een autofabriek auto’s maakt met defecte remmen en andere fouten, er best goed vorderingen zijn gemaakt met een verbeterde toeter.   Is dat tegenover gevaarlijk defecte remmen “een goede ontwikkeling”?

 

Hij of diens ambtenaren hebben de  recente wetenschappen   verkregen, met conclusie dat er slecht wordt gemeten  en dat de beschermingsmaatregelen ernstig schadelijk, ziekmakend, zijn….  En dan, ja, er zijn leuke ontwikkelingen voor een groepje, maar de remmen blijven defect, met ernstig grote kans op schade.

 

Hugo de Jonge verwijt de klachten aan de bureaucratie, terwijl deskundigen bij de implementatie van de Jeugdwet reeds wezen op een onwerkzame  bureaucratie door deze transitie, waar door vele kinderspecialisten in de gezondheidszorg zullen verhuizen naar de volwassenenzorg, waarmee voor decennia belangrijke kennis zou verdwijnen en niet snel terug te halen valt.

 

Zo schreef de specialist Menno Oosterhof dat de hele jeugdwet maar afgeblazen moest  worden. Hij voorspelde dat er een gekrijs van een mager varken  zal vernomen worden.  Ook nog in 2018 schreef hij over de waanzin van Hugo; en hij roept “Red de jeugd-GGZ nu het nog kan”.  Nu schrijven de gemeente voor tot 75% het ‘maatwerk’ tot gezondheidszorg voor aan gezinnen zonder enige diagnostische bevoegdheid en specialistische beroepscode met tuchtrecht.

 

Ook vertelde hoogleraar jeugdpsychiatrie Manon Hillegers in  2018 in een interview  dat jeugdpsychiatrie bij de gemeente fout is. En Hugo zei in die tijd dat de jeugdzorg op de goede weg zit.

 

Hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie alsmede hoogleraar forensische jeugdpsychiatrie Robert Vermeiren schreef tegen 2016 dat misvattingen  van de jeugdzorglobby en de politiek, zonder naar de onafhankelijke wetenschap te willen luisteren, leidt tot beleidswaanzin ten koste van vele kinderen.  De deskundigen-petitie met 96.000 ondertekenaars werd dus door de politiek genegeerd.

 

De Jonge beweert dat met “orde, rust en regelmaat” een pleegkind goed zou doen. Dat staat haaks op de medische wetenschap!

Waar kinderrecht art. 24 lid 1 in tweede volzin zegt dat het kind onbezwaard recht op toegang tot gezondheidszorg heeft, bestaan er al decennia wachtlijsten, die niet kunnen krompen waar specialisten uit de jeugdpsychiatrie zijn weggejaagd door de bureaucratie, die onzinnig veel tijd wegnam om nog aan het kind toe te komen, alsmede gedegen voorlichting aan diens ouders.

 

De Jonge schemert met een ‘plan van aanpak’, het actieplan  feitenonderzoek, waar de inbreng van wetenschappers, deskundigen van de kant der ouders, werden wèggelaten, een plan dat nu in handen van ‘kwartiermakers’ is gelegd, die op basis van niet luisteren naar deze genegeerde groep het ondeskundige actieplan verder uitwerken, zelfs met GIRFEC-onderdelen er in.

 

Kamerlid Leijten van oppositiepartij SP vindt dat de partijen die deze situatie hebben veroorzaakt zich "kapot moeten schamen". Zij noemt daarbij PvdA, VVD, ChristenUnie, SGP, GroenLinks en D66. Toch hebben de Kamerleden en betreffende ministers een exploot verkregen per deurwaarder  op 5 december 2019; een verantwoordelijkheidsstelling over de   vaak schadelijke jeugdzorg. Helaas bleven de Kamerleden slapen en wanneer ze reageerden, dan was dat afwijzend, of “ik wist het niet”, en deden vervolgens niets met de verstrekte wetenschappen die bewezen hoe schadelijk ondeskundige jeugdzorg is.

 

De ministers over jeugdbescherming met ‘zorg’ negeerden tevens het RSJ-advies  uit 2017.

 

Een arts, N.Mul, schreef in 2013 reeds de historie over  herhalende geschiedenis jeugdzorgbeleid. ‘De jeugdzorg als de rattenvangers van Hamelen’. Het is een dubieus blijvertje, die 'jeugdzorg' die geen gezondheidszorg  is! *

Waar de politiek in werkelijkheid niets heeft gedaan, effectief voor het kind, na de bevindingen van de Commissies Samson en De Winter (Seksueel misbruik onder OTS, resp. vele vormen van Geweld onder OTS)  èn de vele onafhankelijke wetenschappelijke bevindingen, die niet vanuit het axioma uitgaan dat de jeugdbescherming degelijk heeft onderzocht, zoals de zelf-geëntameerde ‘onderzoeken’, hebben genegeerd, is het meer en meer duidelijk dat de meerderheid der politici zich conformeert met belanghebbenden die dit jeugdbeschermingssysteem dat schaadt in stand willen houden, of zich laten intimideren door de leiding der fracties.

 

            - En dan....:

 

 Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bevond: ‘Hoge verwachtingen van decentralisatie zijn niet waargemaakt’:

https://amp-nos-nl.cdn.ampproject.org/v/s/amp.nos.nl/artikel/2356722-scp-hoge-verwachtingen-decentralisatie-niet-waargemaakt.html?usqp=mq331AQFKAGwASA%3D&amp_js_v=0.1#aoh=16055065991053&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Van%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fnos.nl%2Fl%2F2356722 :

 

“De regering moet nú verbeteren; niets doen is geen optie.”

 

“In de jeugdzorg zijn de wachtlijsten nog steeds te lang, ook bij de Jeugdbescherming. En daar zitten nou precies de kwetsbaarste kinderen, zegt onderzoeker Mariska Kromhout {niet wetend dat daarvan velen daar onnodig zitten en beschadigd raken gezien de recente wetenschappen. – TjS}. …

Het zijn een paar van vele knelpunten van de decentralisatie, waardoor de meest kwetsbare mensen soms aan het kortste eind trekken. Kromhout wijst erop dat veel mensen wel {wat} hulp krijgen. "Maar er wordt te veel verwacht van mensen zelf en hun netwerk. In veel gevallen kunnen ze niet voor zichzelf zorgen en er is niet altijd iemand in het eigen netwerk die kan helpen."”

 

Dat is juist:   de klacht is dat er niet  vòòraf  gedegen wordt voorgelicht  op een enthousiasmerend en deskundig niveau.  In feiten wordt er zeer vaak vaag gedaan en wordt het gevolg daarvan de ouders verweten als reden tot dwangzorg.

 

'Hoge verwachtingen decentralisatie niet waargemaakt'    maandag 16 november 2020 :

 

https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/onderwerpen/67939-2020-11-16-hoge-verwachtingen-decentralisatie-niet-waargemaakt (met Mariska Kromhout (SCP) en geluid):

 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau rekent af met hooggespannen verwachtingen van de decentralisatie van zorg- en ondersteuningstaken van het Rijk naar gemeenten. "Er waren in 2015 allerlei prachtige gedachten, maar in de praktijk blijkt dat het niet is gelukt", stelt SCP-onderzoeker Mariska Kromhout.”

 

Met alle links, hier gegeven, ten bewijze is duidelijk dat de overheid de schade aan kinderen onder jeugdzorg stelselmatig negeren. Er is meermaals aandacht verstrekt voor de schadelijke kanten van jeugdzorg met jeugdbescherming, maar vaak zonder doorverwijzing naar de echt passende gezondheidzorg. Uit meerder onderzoek bleek dat drie op de vier jeugdzorgkinderen (3 op de 4 = ca. 75%) níét de passende hulptrajecten verkregen.  Er werd te vaak níét gediagnosticeerd.

 

Het gokken door jeugdzorgwerkers kan goed maar te vaak ook slecht aflopen.

 

            Over dat exploot in 2019:    *:


https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1996379/ouders-alle-kamerleden-schenden-mensenrechten-door-toestaan-uithuisplaatsingen.html   vrijdag 13 december 2019, 14.43 uur :

 

Ouders: "Alle Kamerleden schenden mensenrechten door toestaan uithuisplaatsingen"

 

Geschreven door Marc van Rossum du Chatel,  RTV-Utrecht.

 

UTRECHT - Alle 150 leden van de  Tweede Kamer  zijn persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het schenden van mensenrechten. Zij kregen op hun huisadres bezoek van een deurwaarder die een zogenoemd exploot overhandigde. De aanklacht komt van 40 boze ouders van wie de kinderen uit huis geplaatst zijn door jeugdzorg. Het Utrechtse Tweede Kamerlid Judith Tielen reageert verbaasd.

De groep boze ouders houdt de Kamerleden persoonlijk aansprakelijk omdat zij verantwoordelijk zijn voor de wetgeving waarmee jeugdzorginstellingen zoals [on]Veilig [ui]Thuis (AMHK)  en 'Samen Veilig' (G.I.)  kinderen uit huis kunnen halen (UHP).

Deze ouders baseren zich op een recente uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (arrest uit EHRM, 2019).

ONWETTIGE ADOPTIE
Die oordeelde over een geval van een Noorse zuigeling die uit huis werd geplaatst. De plaatselijke jeugdzorgorganisatie achtte {zonder gedegen diagnostiek  en voorlichting} de moeder niet in staat voor het kind te zorgen. Het kind werd later door de pleegouders 'geadopteerd' en is inmiddels 11 jaar oud. Het Hof oordeelde dat met de {valse} 'adoptie' van de jongen het fundamentele recht op gezinsleven was geschonden. Er was onvoldoende reden om het kind bij de moeder weg te halen. Juristen denken dat deze uitspraak verstrekkende gevolgen heeft voor uithuisplaatsingen in Noorwegen en wellicht de rest van Europa {en Nederland, dat gelijkwaardig handelt}.

De Nederlandse ouders schrijven in de aansprakelijkheidsstelling dat hen "immens leed wordt aangedaan". De actie van de ouders is georganiseerd door Nico Mul, die al langer strijdt tegen het vermeende onrecht dat ouders wordt aangedaan. Hij zegt: "We hebben het exploot uitgereikt aan alle Kamerleden en aan premier Rutte, de ministers van Justitie en van VWS. En ook nog aan de staatssecretaris voor Rechtsbescherming."

 

“Stuur me dan een mailtje" - schreef Judith Tielen (Utrechts lid Tweede Kamer),

{en ze kreeg nogmaals al de onbeantwoorde mails met wetenschappelijk bewijs. – TjS}. 


Judith Tielen is lid van de Tweede Kamer voor de VVD, voorheen was ze Raadslid in Utrecht en zeer betrokken bij de jeugdzorg. Zij bevestigt dat ze een exploot in ontvangst genomen heeft. "Als ik het lees, dan begrijp ik dat de ouders met mij in gesprek willen. Ik denk dan: stuur me een mailtje. Ik ga altijd met iedereen in gesprek als ze dat willen. En dat doe ik zeker als gaat om ouderschap." Tielen heeft contact opgenomen met de griffier van de Tweede Kamer om te kijken welke vervolgstappen er genomen kunnen worden. Een woordvoerster van de griffier laat weten dat de kamer geen actie onderneemt. –{Martin Wörsdörfer [VVD] nam het goed over van haar en stelde Kamervragen, die uiteraard de ministers weten te omzeilen of vaag te houden of uit te stallen en beloftes te doen die vergeten worden; hij werd niet meer verkiesbaar voor in 2021}.

De exploten zijn op 5 en 6 december overhandigd, volgens actievoerder Mul als sinterklaascadeau. De hele actie heeft meer dan 10.000 euro gekost, grotendeels betaald door een anonieme geldschieter, aldus Mul. Hij zegt dat er vanuit de Tweede Kamer nog niet gereageerd is op de actie. Slechts een enkel Kamerlid nam contact op met de ouders.


Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.

 Onder>>

 ____________________________ 

 

Bruin   zijn links om op te klikken!

Nederland negeert kinderrechten:

Rechters snappen of beseffen niet dat de jeugdbeschermingsketen ook juridische partij met inkomstenbelangen is ter zitting.

Jw 3.3  is niet gesanctioneerd en dus vrij overtreedbaar in de vrije rechtsvinding  in het civiele recht.

 

Het is wetenschappelijk bewezen dat jeugdzorgwerkers (zonder diagnostische bevoegdheid) in hun oordeelsvermogen te veel afgaan op hun eigen jeugdervaringen, hun eigen trauma's, en niet de

werkelijkheid in het gezin zien, noch het (latere) belang van het kind orthopedagogisch wegen.Opmerkelijk:

 

https://voordejeugd.nl/projecten/kwartiermakersfase-effectieve-jeugd-en-gezinsbescherming/ :

 

In de Opdrachtformulering t.b.v. de 'Kwartiermakersfase Effectieve jeugd- en gezinsbescherming'  staat, ten aanzien dat jeugdzorgprofessionals (even diagnostisch-onbevoegd als de professionele slager) belemmeringen ervaren bij 'integraal samenwerken', o.a.:  "Daarnaast is het zo dat wanneer de rechter of gecertificeerde instelling bij de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel jeugdhulp nodig acht, deze niet altijd direct beschikbaar is terwijl de betrokken organisaties (VT, RvdK, G.I.) zelf geen hulpverlening mogen bieden (Jw3.2 lid 2; maar de propageren van wel)." 

 

Hoe kan je als diagnostisch onbevoegde, zelfs waar ouders legaal (BW1:247) wel vragen naar diagnostiek, zien welke diagnostiek-therapeutische hulp werkelijk past, en hoe kan het dat ze legaal handelende ouders die willen dat er conform IVRK art. 24 lid 1 wordt gewerkt, wegzetten als "de hulp niet accepterend"? De jeugdbescherming veroordeelt legaal handelen door ouders; ouders worden beschuldigd.

Hoe kan een niet-orthopedagogische kinderrechter diagnosticeren, evenmin als de jeugdbeschermingsketen, waar de gedragswetenschappers geheim gehouden worden zodat er geen tuchtklachten wegens overtreden van beroepscode (het niet zèlf zien en onderzoeken van het cliëntsysteem) kunnen worden ingesteld ter correctie?!

 

 

Ook wordt vermeld:  "Met de beoogde vereenvoudiging van de jeugdbescherming willen we (VNG, MinVWS, MinJus) bereiken dat kinderen en gezinnen, waar een 'veelvoud van factoren' heeft geleid tot ontwikkelingsbedreiging en 'onveiligheid'  {waar staat dat gecodificeerd in de wet?}, tijdig de juiste hulp en steun ontvangen. Wij willen bereiken dat deze hulp en steun {BW1:262 lid 1} voor hen begrijpelijk {en concreet (BW1:255 lid 4)} is, bijdraagt aan herstel van het gewone leven {BW1:262 lid 3}, dan wel aan compenseren van beperkingen."

 

De implementatie van wetsverbetering gaat uit van ongedefinieerde woorden die niet gecodificeerd worden, noch gesanctioneerd.  Zo blijkt uit sommige publicaties dat er bij OTS reeds vanuit wordt gegaan dat de ouders 'mishandelden', terwijl dat niet werd aangetoond, noch daarvòòr voorlichting en overleg werd gepleegd.  Veelvuldig gaat het over "veiligheid" waar de definitie níét werd gegeven. De Raad verklaarde officieel dat er geen definitie is, maar dat het wordt gebruikt "om kinderen veilig te stellen met een maatregel...."  

 

 

De Opdrachtformulering (https://voordejeugd.nl/projecten/kwartiermakersfase-effectieve-jeugd-en-gezinsbescherming/)   noemt de beschermingsketen ook wel "veiligheidspartijen".  De kwartiermakers moeten volgens de opdracht  ook wetenschap van de kant van ouders meenemen, maar we krijgen geen antwoord of ontvangstbevestiging van de Kwartiermaakster W. Helmich.

 

 

Een uitgerekt elastiekje gebruiken om te meten is vragen om vele valse positieven!

 

De onafhankelijke wetenschappen negeren is een teken van domeinbescherming, eigen belangen. Niet de kindbelangen voorop zetten. En dat heet gewetenloos.

 

Hopelijk is deze met links onderbouwde samenvatting duidelijk voor gewetensvolle beleidsmakers.

 

 

Ook bij omgangs-OTS wordt niet direct de goede internettraining van Villa Pinedo aangeboden; terwijl daarna het beter meten is welke mentale keuze elke ouder heeft gemaakt!   -

Villa Pinedo heeft ook hulp voor de jongeren.  En  YouTubes  op het kanaal van Villa Pinedo: https://www.youtube.com/watch?v=p8zEZfBdhF0 ....