Hoofdstuk 'Kwaliteit'

 

en het wanbeleid onder

 

'jeugdbescherming',

 

over o.a. het niet juist en niet urgent voorlichten van ouders, ouders in het vage houden,

ouders aan het lijntje houden totdat ontheffing in zicht komt, maar ook tips en voorlichting

over het kind onder de signalen van scheiding en uithuisplaatsing, alsmede beleidsbrieven

en wetenschappelijke studies die nauwelijks of geen gehoor kregen,

maar wetenschappelijk bewijs leveren van de wanprestaties.

Veel van deze stukken zijn bruikbaar voor familie en als bijlagen naar de rechter.

 

 

Bestudeer verder

 

'Tips en andere brieven', en

 

'Wetten en regelgeving'

 

voor verdere  informatie over  'jeugdzorg' alhier.

 

Een brief die alle B&W's ontvingen en negeerden 

staat op de Home-pagina.

 

Links op andere sites:

 

Op http://kinderbescherming.jimdo.com/informatie/onderzoeksvragen-open/  staan aanvullende informatie en brieven die gerelateerd zijn aan deze informatieve site. Zo ook: http://kinderbescherming.jimdo.com/methoden/hechtingsbehandeling/ .

 

De tips en precedente uitspraken van gepensioneerd arts Nico Mul over 'jeugdzorg',

met nog de oude naamgeving van functies en instellingen van voor 2015:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/3224280/Videos%20%2B%20media%20links%20jeugdzorg.pdf .

 

Stichting KOG met goede informatie: http://www.stichtingkog.info/ met o.a. precedente rechterlijke uitspraken

op http://www.stichtingkog.info/jurisprudentie/ , en publicaties voor ouders en kind:

http://www.stichtingkog.info/publicaties/ , enz..

 

Problemen met en hulp/tips voor adoptiegezinnen: http://logadoptie.nl/ .

Adoptievereniging (beleid): http://www.adoptie.org/over-lava/ .

 

Onderbouwde artikelen over de 'jeugdzorg' op:

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/ met rechts aan de zijkant linkjes naar de diverse artikelen (scrol); en op http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/ van arts Mul. (scrol).

 

Historie van de 'jeugdhulpverlening': http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/2013/05/de-transitie-een-lesje-geschiedenis.html

 

Communicatietechnieken leren ten behoeve van kind, relaties, en tegen gezinsvoogdij-smoezen: http://www.gordontraining.nl/ .

 

Een informatieve site tegen foute 'jeugdzorg': https://sosjeugdzorg.nl/downloads .

 

Video-Interactie-Begeleiding op orthopedagogisch niveau t.b.v. gehechtheid o.a.: http://basictrust.com/ .

 

Beroepsregistratie, code, meten en klachten naast de rechtsgang:

 

Echte deskundigen zijn beroepsgeregistreerd, en daarom vragen slimme ouders bij elk nieuw contact met een nieuwe hulpverlener of deskundige eerst naar diens beroepsregistratie, registratienummer, specialisaties, en beroepsvereniging waar evt. tuchtrecht kan plaatsvinden. Er zijn diverse niveaus:

BIG: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_op_de_beroepen_in_de_individuele_gezondheidszorg  en https://www.bigregister.nl/ ; dit niveau willen alle goede ouders (BW1:247 naast IVRK 24 lid 1) voor hun kind. Hier vallen ook orthopedagoog-generalisten veelal onder. Altijd controleren wegens het jeugdzorgwereldje met regelmatige misleiding! 

NIP:  http://www.psynip.nl/ , wat altijd nog beter is dan sociaal werk (NVMW en SKJ). 

NVO: https://www.nvo.nl/ , de site over pedagogen en onderwijskundigen; dat ook beter nog is dan sociaal werk alias jeugdzorgwerkers met diverse functienamen (gezinscoach, gezinsvoogd, jeugdbeschermer, sociaal wijkteamlid, O&K-adviseur, sociaalcoach, jeugdcoördinator, enz, enz..

SKJ.... Daarnaast heeft de 'jeugdzorg' die beroepsregistratie nagebootst met hun registratie SKJ (of NVMW/ BPSW): https://skjeugd.nl/ .

Er is tegenwoordig ook een beroepscode voor BC's (BCJZ): Bijzonder Curatoren.

Alle beroepsgeregistreerden volgen hun eigen beroepscode, waaraan ouders kunnen meten of men zich daaraan houdt. Het tuchtrecht van hoger-opgeleide beroepen is concreter en beter dan dat van de jeugdzorgwerkers (SKJ, https://skjeugd.nl/media/downloads/Jeugdzorgwerkers/BPSW_Brochure_Beroepscode_Jeugd_Web_003.pdf ).

Men dient aan de beroepscode het handelen af te meten. Er staat o.a. ook een klachtenprocedure open, met eigen regels, wat vaak weinig zoden aan de dijk zet (het bestuur van de G.I. hoeft zich niet te conformeren met de uitspraak van de klachtencommissie, die is benoemd door het bestuur). (Ook de rechtsgang staat open onder de wet.) 

Daarnaast méét men aan de hand van de wetten en de informatie hoe 'jeugdzorg' werkt. 'Jeugdzorg' is vaak uiteindelijk een juridisch wereldje, waarin juridische taal wordt gesproken, zonder emoties. Meningen tellen niet.

 

"Professionals" hoeven nog geen deskundigen te zijn dewelke ouders wensen voor hun gezin!

 

De Kinderrechten (IVRK) worden in Nederland niet goed uitgevoerd.

IVRK artikel 24 lid 1:   "1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op het genot van de grootst mogelijke mate van gezondheid en op voorzieningen voor geneeskundige verzorging en revalidatie. De Staten die partij zijn, streven ernaar te waarborgen dat geen enkel kind zijn recht op toegang tot deze voorzieningen voor gezondheidszorg wordt onthouden."

Toelichting: "Het kind heeft recht op de best mogelijke gezondheid en gezondheidsvoorzieningen. {Dat is medischer dan 'jeugdzorg' of 'jeugdbescherming', die dit recht regelmatig overtreed wegens het halfslachtige toezicht en het feit dat jeugdrechters geen medici zijn}.  Het gaat bij dit recht niet alleen om lichamelijke gezondheidszorg maar ook om psychische hulp. De overheid zorgt ervoor dat geen enkel kind de toegang tot deze voorzieningen wordt onthouden." 

IVRK artikel 25:    "De Staten die partij zijn, erkennen het recht van een kind dat door de bevoegde autoriteiten uit huis is geplaatst ter verzorging, bescherming of behandeling ten behoeve van zijn lichamelijke of geestelijke gezondheid, op een periodieke evaluatie van de behandeling die het kind krijgt en van alle andere omstandigheden die verband houden met zijn plaatsing."  Toelichting: "Een kind dat uit huis is geplaatst voor zorg, bescherming of behandeling van zijn of haar geestelijke of lichamelijke gezondheid, heeft recht op een regelmatige evaluatie van zijn of haar behandeling en of de uithuisplaatsing nog nodig is. Tijdens de uithuisplaatsing hebben kinderen het recht om contact te hebben met hun ouders, tenminste als dat niet schadelijk voor ze is. Als er in een gezin. . . . . . . . . . ."  Enz..

Het kind heeft dus rechten, maar de gezinsvoogdij (G.I./Jeugdbescherming) bepaalt de uitleg en de gronden om hun werkgelegenheid veilig te stellen.

Ouders mogen wel heel goed onderbouwen willen ze gehoord worden. Meningen van ouders tellen dan niet.

 

Het is te wensen dat 'onderzoek' dat moet leiden tot dwangzorg diagnostischer aan voorwaarden moet gaan voldoen: http://kinderbescherming.jimdo.com/informatie/voorwaarden-rvdk/ gericht op het IVRK.